Job Detail

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google+ Share to Linkedin Tell a Friends
Job Title:Spa thereapist in Poland, สปา เทอราปี้ พนักงาน
Position:Spa thereapist , สปา เทอราปี้ พนักงานสปา
Location:สปาไปโปแลนด์
Age:25-50 years old.
Salary:650 Euro
Reference:
Date:Oct 10, 2020
Details:

Spa Massage Therapist opening // 


เปิดรับสมัครพนักงาน สปา นวดแผนไทย หลายตำแหน่ง อายุ 25-50 ปี แล้วแต่ประเทศ Poland โปแลนด์, 


 รับพนักงานนวดแผนไทยเพิ่ม 6 ตำแหน่ง


เป็นร้านสปาอยู่เมืองหลวงวอร์ซอ Warsaw, Poland 


เงินเดือน 650 Euro + tip มีที่พักฟรี ค่าเดินทาง /อาหารซื้อทานเองร้ O.T. 30 สลอตต์/ชม.
คุณสมบัติที่ต้องการเคยผ่านงานต่างประเทศและมีประสบการณ์ 6+ ปีขึ้นไป ทุกงานเป็นวีซ่าทำงาน และไม่รับนวดแฝงนะคะ ขอคนที่อยากไปทำงานจริง ๆ และสามารถรอได้


สนใจงานนวดประเทศไหนทักมา หรือส่ง Resume:pmbsiam2789@gmail.com


line id: pmbsiam2789

 
Qualified candidates please submit your resume  here

 

Jobs:

Download Application Form

Download Application Form